Close

2 กันยายน 2016

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงมาก เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูงทำให้มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในรูปแบบต่างๆมากมาย โดยทั่วไปสามารถจำแนกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การใช้ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟ และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถติดตั้งได้บนพื้นที่ว่าง ทั้งบนหลังคาบ้าน หลังคาโรงจอดรถ  หลังคาอาคารต่างๆ และบนพื้นดิน ในส่วนของการติดตั้งบนหลังคาบ้านยังติดตั้งกับหลังคาบ้านทุกประเภท ทั้ง หลังคาหน้าจั่ว หลังคาดาดฟ้าพื้นคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท ข้อควรคำนึงในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ต้องเลือกตำแหน่งที่ดีที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีตลอดทั้งวัน โดย ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆหรือสิ่งอื่นใดมาบดบังแสงอาทิตย์

ประโยชน์การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ให้กับสิ่งแวดล้อมขณะใช้งาน  สำหรับประโยชน์ด้านต่างๆ ของการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน แยกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

1.ประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของบ้านหรืออาคาร เช่น

– ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย (ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอาคาร)

– สร้างรายได้พิเศษให้แก่เจ้าของอาหาร (ในกรณีขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าในราคาพิเศษ)

– ช่วยลดความร้อนบนหลังคา เพราะแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาช่วยบดบังแสงอาทิตย์ที่ตกมากระทบหลังคา ทำให้ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

2.ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

– การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สิ้นสุด

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีมลภาวะในการผลิตไฟฟ้า ทำให้ลดโลกร้อนและลดมลภาวะต่างๆ

– ช่วยลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ เพราะการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้มาฟรี

– ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแก้ปัญหาพลังงานให้กับสังคมส่วนรวม

– สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ และทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ขึ้น

การติดตั้งแผงโซลาเซลล์หรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมกับระบบไฟฟ้าปกติภายในบ้าน ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *