Close

2 กันยายน 2016

รอบรู้ เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์

เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากและยังทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมาย เนื่องจากมีวิธีการที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ ซึ่งสามารถใช้ได้โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับทำความร้อน หรือกระทั่งนำมาทำให้เกิดความเย็น

พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานของแสงและพลังงานของความร้อนที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า รังสีดวงอาทิตย์แต่พลังงานเหล่านั้นจะถูกส่งมายังโลกเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากมีการสะท้อนกลับ การดูดซับไว้โดยธรรมชาติที่ห่อหุ้มโลกและฝุ่นละอองที่ลอยตัวอยู่ในอากาศ

ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์

การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยทางอ้อม

1.การใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของพลังงานความร้อน เช่น ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์  ระบบกลั่นน้ำแสงอาทิตย์ และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์

2.การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยทางออ้ม โดยการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแสงจากหลอดไฟให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง หรือที่เรียกกันว่า ระบบ “เซลล์แสงอาทิตย์” (Solar Cell) หรือ โซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ดังนั้นคุณประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีอยู่มากมาย และยังเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ เป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์ไม่ก่อปฎิริยาใดที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกหนทุกแห่งที่มีแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะอยู่บนยอดเขาสูง บนเกาะแก่งต่างๆ กลางทะเล แม้ในอวกาศก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ได้

สำหรับข้อเสียหรือข้อด้อยของการใช้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ก็คือ มีต้นทุนที่สูงไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ หรือค่าบำรุงรักษา การผลิตกระแสไฟฟ้าจะหยุดลงเมื่อดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสง ทำให้ต้องเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายและมีการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว

การรอบรู้ เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ทราบวิธีการนำพลังงานมาใช้ ทราบข้อดีข้อเสียที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นำมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ในขั้นตอนหนึ่ง หรือเลือกปรึกษาและขอคำแนะนำจากศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ ก็จะทำให้ได้รับความสะดวกและการบริการติดตั้งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *